in de site in de collectie
U bevindt zich hier:   home » politiegeschiedenis » thema's » De politie als sociaal netwerk

De politie als sociaal netwerk

Gedurende de twintigste eeuw waren er binnen de politie talrijke verenigingen op het gebied van sport, muziek, zang en ontspanning. Enerzijds paste het rijke lokale verenigingsleven van de politiekorpsen in het tijdsbeeld van de verzuilde samenleving en werd het verenigingswezen vanuit de korpsleidingen gestimuleerd als onderdeel van de ‘verheffing’ van de politieman. Anderzijds was het ook een zelfgekozen isolement. Het lidmaatschap van algemene ‘burger’-verenigingen zou een onpartijdig corrigerend optreden tegen medeverenigingsleden in de weg kunnen staan.

De organisatie van Koninklijke Marechaussee en Korps Rijkspolitie in brigades en landgroepen, waarbij het personeel was gehuisvest in kazernes en met het bureau verbonden dienstwoningen, zorgde op het platteland voor een sterke sociale binding tussen politiemensen, inclusief hun gezinnen. De echtgenotes van de politiemannen waren in feite ook de eerste politievrouwen: zij namen de telefoon aan als de mannen op surveillance waren; stonden burgers met raad en daad bij en voorzagen de arrestanten in de cel van water en voedsel.

U kunt het volledige themaverhaal De politie als sociaal netwerk als pdf-document downloaden. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod.

Aan dit thema gerelateerde stukken in onze collectiedatabase: