in de site in de collectie
U bevindt zich hier:   home » politiegeschiedenis » thema's » Politie en diversiteit

Politie en diversiteit

De politie en het politiewerk zijn onlosmakelijk verbonden met de (veranderende) samenleving. In het meest ideale geval vormt de politie een afspiegeling van de samenleving: er werken dan evenveel mannen als vrouwen, evenredig afkomstig uit sociale en etnische groepen in onze maatschappij. Binnen de politie is er de laatste decennia meer aandacht voor de man-vrouw verhoudingen, homoseksuelen, allochtonen en andersvaliden, maar deze aandacht en daaruit voortvloeiende maatregelen zijn vooral te danken aan de externe politieke aansturing van de politie.

Extern treedt de politie op tegen seksueel geweld en discriminatie in het kader van de handhaving van veiligheid en leefbaarheid. Intern treedt de politie binnen de eigen gelederen op tegen discriminatie en ongewenste omgangsvormen conform de korps-integriteitsstatuten.

In het personeelsbestand van de politie zélf is nog te weinig veranderd. Dat komt door de nog steeds dominante ‘witte-mannencultuur’ bij de politie.

Alleen al arbeidsmarktmatig gezien is diversiteit binnen de politie een noodzaak. Het aandeel van blanke, jonge en christelijke mannen in het arbeidspotentieel neemt gestaag af.

U kunt het volledige themaverhaal Politie en diversiteit als pdf-document downloaden. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod.

Aan dit thema gerelateerde stukken in onze collectiedatabase: