in de site in de collectie
U bevindt zich hier:   home » dienstverlening » informatieverzoeken

Onze hulp bij uw historische vragen

De Nationale Collectie Politie ontvangt jaarlijks vele verzoeken om historische informatie en beeldmateriaal. Deze komen van politiemedewerkers, wetenschappers, redacteuren, journalisten, museumconservatoren, studenten en leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Ook krijgen we veel vragen van particulieren, die bijvoorbeeld voor genealogisch onderzoek op zoek zijn naar informatie over (overleden) familieleden.

Veel informatieverzoeken kunnen we afhandelen met een eenvoudig antwoord of een goede doorverwijzing. Andere informatieverzoeken kosten meer tijd.

Het aantal beschikbare deskundige medewerkers dat al die verzoeken kan afhandelen is helaas beperkt. Daarom proberen we zo efficiënt mogelijk te werken en hanteren we een tarief voor de afhandeling van informatieverzoeken.